Ocena brak

Co to jest migracja?

Autor /Axi Dodano /31.01.2012

Ludzie przemieszczali się od dawien dawna. Ludy koczownicze w poszukiwaniu wody i jedzenia, grupy religijne uciekając przed prześladowaniami, a pionierzy w poszukiwaniu nowych krain. To właśnie dzięki migracjom kultury przenikają się wzajemnie, umożliwiając przepływ myśli i idei,
Przykładem krainy, którą wielokrotnie zale­wały fale przybyszów mogą być Wyspy Bry­tyjskie - na początku byli to Celtowie i Rzy­mianie, później plemiona germańskie (Anglowie, Saksonowie i Jutowie), Wikingowie, Normanowie, hugenoci i Żydzi, a ostatnio przybysze z Karaibów, Indii i Pakistanu. Każda z tych grup odcisnęła pięt­no na brytyjskiej kulturze i stylu życia.

Migracja, w odróżnieniu od turystyki, oznacza trwałą zmianę miejsca pobytu. Migracją jest za­równo ruch ludności na stosunkowo niewielkim obszarze, na przykład z centrum miasta na jego obrzeża, jak i bardziej spektakularny przepływ ludzi z jednego kraju do drugiego.
We współczesnym świecie, z rozwiniętymi środ­kami transportu, ludzie stali się bardzo ruchliwi. Na przykład, przeciętny Amerykanin w ciągu swojego życia przeprowadza się trzynaście razy. Większość osób migrujących to ludzie młodzi, poszukujący lepszej pracy, a co za tym idzie wyż­szego standardu życia.
Migracje dzielimy na przymusowe i dobrowol­ne. Na XVIII i XIX wiek przypadł szczyt handlu niewolnikami, w wyniku którego miliony rdzen­nych mieszkańców Afryki zostało siłą przewie­zionych do obu Ameryk. Do roku 1860 liczba prze­siedlonych Afrykanów osiągnęła prawie 10 mln ludzi. Jedna z największych w historii świata migra­cji miała miejsce w 1947 roku, kiedy to pomiędzy Indiami a Pakistanem przepłynęło około 17 min ludzi, po tym jak kierując się kryteriami religijny­mi podzielono dawne Indie Brytyjskie. W 1992 r. po ogłoszeniu niepodległości przez Bośnię i Her­cegowinę, która poprzednio wchodziła w skład Federacyjnej Republiki Jugosławii, Serbowie ter­rorem zmusili muzułmanów do opuszczenia tere­nów, które następnie zajęła ludność serbska.
Wielu ludzi do wyjazdu skłania wyższy poziom życia za granicą. Często opisują oni swoim krew­nym i przyjaciołom zalety życia w innym świecie co powoduje tzw. „migrację łańcuchową", czyli napływ nowych imigrantów.

Podobne prace

Do góry