Ocena brak

Co to jest metalurgia proszkowa?

Autor /Lutek Dodano /31.01.2012

Temperatura topnienia metalu określa, czy łatwo wykonać z niego odlew. Przykładowo niskie tem­peratury topnienia cyny (232°C) oraz ołowiu (327°C) czynią te metale możliwymi do stopienia nad palnikiem zwykłej domowej kuchenki gazo­wej. Temperatura topnienia brązu (około 950°C) jest wystarczająco niska, by można było stosunko­wo łatwo wykonywać z niego odlewy już w cza­sach starożytnych.
Trudnotopliwe metale, przykładowo niob i tan­tal, charakteryzują się temperaturą topnienia prze­kraczającą 2000°C. Metale te są tak trudne do stopienia, że zamiast technik odlewniczych do pro­dukcji części wykonanych z tych materiałów sto­suje się technikę metalurgii proszkowej. Sprosz­kowany metal jest wsypywany do formy, spiekany w niej pod ciśnieniem w temperaturze wysokiej, nie przekraczającej punktu topnienia. W ten sposób poszczególne ziarna metalu łączą się, tworząc przedmiot odpowiadający kształtem formie.

Podobne prace

Do góry