Ocena brak

Co to jest medytacja?

Autor /Rysiu Dodano /31.01.2012

Podczas ćwiczeń medytacyjnych należy się maksy­malnie wyciszyć , skupiając całą uwagę na jednym punkcie, aby znikły wszelkie myśli, co jest warun­kiem osiągnięcia wewnętrznego spokoju. Niektórzy podczas medytacji skupiają uwagę na rzeczywi­stym przedmiocie, chociaż można skoncentrować się nawet na wyimaginowanym obiekcie. Początko­wo do głowy przychodzi wiele różnych myśli, gdyż nie tak łatwo oddalić się od codzienności, ale stop­niowo coraz łatwiej odepchnąć codzienne proble­my i powrócić do koncentracji. Zgodnie ze starożyt­nymi pismami wedyjskimi tego rodzaju umysłowa koncentracja sprawia, że umysł unosi się ponad ciało i jednoczy się z bogiem.

Podobne prace

Do góry