Ocena brak

Co to jest marka?

Autor /Maria Dodano /12.04.2011

 

Oznakowanie produktu składa się zwykle z jego nazwy, marka oraz etykiety. Spośród wymienionych elementów bardzo dużą rolę odgrywa marka.

Należałoby się zastanowić, czym właściwie jest marka i dlaczego tak wielu producentów decyduje się na jej stosowanie? Jak wielką rolę odgrywa ona w działalności marketingowej i jaki wpływ ma na sukces produktu i efektywność jego sprzedaży?

 

Istnieje wiele definicji marek. Zazwyczaj jest ona definiowana jako nazwa, pojęcie, rysunek, symbol, znak, lub też połączenie tych składników, które tworzy się lub opracowuje, by oznaczyć produkt lub usługę i stworzyć możliwość odróżnienia ich od wyrobów oferowanych przez konkurencję. Marka może w sobie łączyć jednocześnie część werbalną (nazwę) oraz oznaczenie niewerbalne (wyróżniający się krój pisma, zestawienie kolorystyczne, forma plastyczna lub symbol), które tworzy znak lub logo marki.

 

Według American Marketing Association jest to „termin, symbol, wzór lub ich kombinacja stworzona celem identyfikacji dóbr lub usług sprzedawcy lub ich grupy i wyróżnienia ich spośród konkurencji”. Pro-Marka podaje własną definicję, nazywając markę „mostem łączącym oczekiwania konsumentów z możliwościami producentów”.Marka to obietnica stabilności i jednolitości, gwarancja jakości oraz sposób zabezpieczenia interesów konsumenta. Produkty markowe są powszechnie dostępne dla konsumentów, którzy znają je, lubią i kupują w zależności od szczególnej potrzeby lub okazji”1.

 

Profesor Jerzy Altkorn w „Strategii marki” ujmuje markę jako produkt zapewniający korzyści oraz wartości dodane, które mają dla pewnej grupy konsumentów na tyle duże znaczenie, że decydują się na zakup produktu. Inne cechy marki podaje autor definiując znak towarowy: „Znak towarowy lub marka (brand) to nazwa, termin, symbol, napis, wzór albo ich kombinacja, kompozycja kolorystyczna melodia lub zestawienie wszystkich tych elementów wykorzystywane w celu odróżnienia danego produktu od produktów konkurencyjnych”

Podobne prace

Do góry