Ocena brak

Co to jest logopedia?

Autor /Grzebyk Dodano /31.01.2012

Na świecie jest wielu ludzi, którzy mają problemy z komunikacją werbalną, czyli językową - od ofiar udaru mózgu w starszym wieku do jąkających się dzieci. Umiejętności logopedów, spec­jalistów w zakresie rozwoju mowy, niejednokrotnie mogą im pomóc.
Niejedna osoba, dorosły czy dziecko, ma pro­blemy z mową czyjej rozumieniem. Różne mogą być przyczyny pojawienia się takich problemów, trudno jest również ustalić dokładną liczbę osób borykających się z nimi, niewątpliwie jednak trudności z komunikacją werbalną mają wpływ na wielu aspektów życia człowieka. Ludzie mający problemy z mową i jej rozumieniem mogą szukać pomocy u specjalistów logopedów. Są to profesjonaliści, specjalnie przygotowani do pracy z takimi ludźmi. Pracują w różnych środowiskach, stosują różnorodne techniki, by pomóc pacjentom zrozumieć, co mówią do nich inni i być zrozumia­nym przez otoczenie.
Logopedia - nauka o rozwijaniu prawidłowej mowy i usuwaniu jej wad - dzieli się na logopedię ogólną, zajmującą się kształtowaniem i dosko­naleniem mowy w okresie jej rozwoju, i specjal­ną, polegającą na przezwyciężaniu wad i zaburzeń mowy, jak również jej nauczaniem, w przypadku braku lub utraty tej zdolności.
Wady mowy i trudności w jej rozumieniu są bar­dzo różne, a zatem jest bardzo wielu ludzi, którym logopeda może pomóc. Dziecko może zostać pod­dane terapii, jeśli rozwój jego mowy jest bardzo opóźniony albo jeśli rozszczepienie podniebienia lub wargi czy inna ułomność fizyczna utrudniają prawidłowe wymawianie wyrazów. Takie proble­my fizyczne są często związane także z trudno­ściami w jedzeniu i połykaniu pokarmów, na przy­kład w przypadku porażenia mózgowego, dlatego logopeda zajmuje się również tego rodza­ju dolegliwościami.

Podobne prace

Do góry