Ocena brak

Co to jest liniowa funkcja regresji?

Autor /Agapit Dodano /16.12.2011

Funkcja regresji przyporządkowuje średnie wartości zmiennej zależnej konkretnym wartościom zmiennej niezależnej. Najczęściej spotyka się liniowe funkcje regresji, ale dane mogą czasem wymagać dopasowania funkcji nieliniowej. Decyzję o rodzaju funkcji należy podjąć po wykonaniu wykresu rozrzutu.

W przypadku liniowym prosta regresji ma postać y = b0 + b1 x, gdzie paramtery b0 i b1 szacuje się metodą najmniejszych kwadratów.

Chcąc otrzymać informację, czy wyznaczona zależność ma miejsce w calej populacji, a nie tylko badanej próbce należy wykorzystać kolejne narzędzia i wyznaczyć obszar ufności dla prostej regresji lub np. wykonać test istotności współczynnika korelacji Pearsona.

Podobne prace

Do góry