Ocena brak

Co to jest limonka?

Autor /zaiks Dodano /31.01.2012

Sok i aromat z limony, choć jest to owoc mniej roz­powszechniony niż cytryna, również są szeroko stosowane, zwłaszcza na Dalekim Wschodzie, gdzie należą do cenionych ingrediencji.
Czasami mieszkańcy Wysp Brytyjskich okre­ślani są przez Amerykanów „Limonami" (ang. Limey), a wzięło się to stąd, że w XVIII i XIX wieku brytyjscy żeglarze słynęli z tego, że pili bar­dzo dużo soku z limony. Miało ich to ustrzec przed szkorbutem - chorobą wywoływaną przez niedo­bór witaminy C . Szkorbut był chorobą prześladują­cą żeglarzy w czasie długich rejsów, kiedy ich die­ta praktycznie pozbawiona była świeżych warzyw.

Podobne prace

Do góry