Ocena brak

Co to jest libido?

Autor /Huzar Dodano /31.01.2012

Psychoanaliza, podobnie jak inne współczesne teo­rie psychologiczne, dzieli proces rozwoju intelek­tualnego dziecka na trzy etapy. W każdym z nich zdobywamy kolejne umiejętności. Wczesne dzie­ciństwo to głównie okres rozwoju aparatu zmy­słów i sprawności fizycznej dziecka. Jest to czas gwałtownego wzrostu, podczas którego dziecko wymaga opieki i pielęgnacji przez 24 godziny na dobę. Słabe, bezradne niemowlę zmienia się w mal­ca, umiejącego się poruszać i osiągającego pewien stopień ograniczonej niezależności.
Freud zupełnie inaczej opisywał rozwój dziec­ka niż większość współczesnych mu psychologów. Uważał on, że dziecko rodzi się z popędami i pra­gnieniami, które wielu ludziom kojarzą się tylko z życiem dorosłym, a mianowicie, że nawet nie­mowlęciu nie są obce doznania seksualne i dąży ono do rozkoszy i satysfakcji ze stymulacji róż­nych części swojego ciała, zależnie od stadium roz­woju. Freud wprowadził terminlibido" na ozna­czenie szeroko rozumianego popędu płciowego, który zaznacza się już we wczesnym dzieciństwie, rozwija się dynamicznie i uzyskuje ostateczną po­stać w okresie dojrzewania płciowego.

Podobne prace

Do góry