Ocena brak

CO TO JEST KSIĘGA WIECZYSTA I JAKIE ZAWIERA ELEMENTY

Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011

Księgi wieczyste są instytucją prawa rzeczowego. Odgrywającą bardzo istotną rolę przy określeniu stanu prawnego nieruchomości, a przede wszystkim stosunków związanych z własnością nieruchomości. Stanowią one rodzaj urzędowego dokumentu, w którym ujawnia się właściciela nieruchomości, ograniczone prawa rzeczowe i inne prawa obciążające nieruchomości prawa przysługujące każdorazowo właścicielowi nieruchomości, umowy sprzedaży i inne czynności prawne, których przedmiotem była dana nieruchomość.

Księga wieczysta zawiera cztery działy:

1. dział I poświęcony wpisom

- charakteryzującym nieruchomość pod względem faktycznym jej położenie z powołaniem się na plan, rodzaj zabudowy

- zawierającym prawa rzeczowe ustanowione na korzyść danej nieruchomości

2. dział II w ten dział wpisuje się właściciela nieruchomości

3. dział III poświęcony jest wpisom praw rzeczowych obciążających nieruchomość z wyjątkiem hipoteki

4. dział IV zawiera wpisy hipotetyczne. Do każdej księgi wieczystej dołączony jest zbiór dokumentów, które stanowią podstawę wpisów (np.: notarialna umowa sprzedaży nieruchomości).

Podobne prace

Do góry