Ocena brak

Co to jest koherencja?

Autor /Stachowiak Dodano /31.01.2012

Światło o jednej długości fali, a więc nie będące mieszaniną świateł o różnych kolorach, nazywa­my monochromatycznym. Otrzymać je można w lampach wyładowczych wypełnionych parami różnych pierwiastków i związków chemicznych. Jednak lampy takie, podobnie jak i wszystkie inne normalne źródła światła, wysyłają fale świetlne przypadkowo, w różnym czasie, tak że ich fazy są różne. Taki rodzaj światła nazywamy niekoherentnym, czyli niespójnym. Inaczej lasery: te emi­tują monochromatyczne i spójne (koherentne, czyli zgodne w fazie) fale świetlne. Stąd właśnie świa­tło emitowane przez laser bierze prawie wszystkie swe niezwykłe cechy. Światło niespójne zawsze rozprasza się na boki, przez co jego natężenie szyb­ko maleje, wraz ze zwiększaniem się odległości od źródła. Światło koherentne rozprasza się tylko w minimalnym stopniu, tak że wąski jego promień można przesyłać na wielkie odległości z niewielką tylko stratą energii. Laserów o dużej mocy można by używać jako broni ńo bezpośredniego rażenia przeciwnika - czegoś w rodzaju uwspółcześnio­nych „promieni śmierci" ze wczesnych powieści science-fiction. Są one jednak o wiele bardziej efek­tywne niejako broń w ścisłym tego słowa znacze­niu, a jako urządzenia odszukujące i oznaczające cele, niszczone następnie przez rakiety naprowa­dzane wiązką świetlną. Znajdujące się na polu walki, obiekty przeciwnika oświetlane są wiązką promieni laserowych. Następnie wystrzeliwuje się rakiety, których detektory rejestrują promienie lase­rowe odbite od celów. Rakiety podążają za świa­tłem i z wielką precyzją uderzają w cel.

Podobne prace

Do góry