Ocena brak

Co to jest kartografia komputerowa?

Autor /Szostak Dodano /31.01.2012

Większość prac związanych Z projektowaniem, rysowaniem oraz powielaniem mapy jest dziś wykonywana przy użyciu komputerów. Innym przykładem elektronizacji kartografii jest to, ze stacje telewizyjne codziennie przesyłają na ekrany naszych odbiorników mapy pogody. Wykorzystanie nowoczesnej techniki znacznie przyspiesza proces powstawania mapy, pozwala też na szybką jej aktualizację i modyfikację.
Wykorzystywanie komputera do przecho­wywania i powielania tekstu nie jest spe­cjalnie złożone. Każdej literze i znako­wi interpunkcyjnemu przypisywana jest jakaś liczba, zapisywana binarnie. Kształt liter jest nato­miast przechowywany w pamięci komputera. Sło­wo jest wyświetlane na ekranie lub drukowane po przesłaniu do maszyny zestawu liczb odpowiadających kolejno wypisanym literom. Tekst zajmuje niewiele pamięci operacyjnej, dzięki czemu nawet duże dokumenty można bez problemu opracowy­wać na przeciętnych współczesnych komputerach osobistych. Dzięki temu teksty można poprawiać i zmieniać na ekranie komputera bez potrzeby ich drukowania, aż do czasu, gdy stworzona zostanie w pełni zadawalająca wersja - jest to podstawą współczesnej obróbki tekstu.

Podobne prace

Do góry