Ocena brak

Co to jest Kalendarz gregoriański?

Autor /Eder Dodano /31.01.2012

Kalendarz juliański z początku dobrze spełniał swoją funkcję, jednak stopniowo okazało się, że rok jest w rzeczywistości około jedenaście minut krótszy niż to wcześniej obliczono. Błąd ten został skorygowany w 1582 roku przez papieża Grzegorza XIII, który wydał rozporządzenie, że dzień 5 października tego roku stanie się dniem 15 października. Jeżeli nie podjęto by takiej akcji, daty kalendarza coraz bardziej rozbiegałyby się z porami roku. Żeby zapobiec ponownym roz­bieżnościom, papież zarządził również, że lata wyrażające się pełnymi setkami będą latami prze­stępnymi jedynie wtedy, kiedy będą podzielne
przez czterysta. Kalendarz gregoriański jest do dzisiejszych czasów używany w krajach zachod­nich i nie tylko.
Dzień i noc stanowiły najkrótszą miarę czasu dla człowieka na wczesnym etapie jego rozwoju. Bardziej precyzyjny podział pojawił się około 4000 roku p. n. e., kiedy to starożytni Egipcjanie wprowadzili miarę godzinną. Pierwszy zegar był zegarem słonecznym, który składał się z pręta, zwanego gnomonem, wbitego w ziemię i rzuca­jącego cień na godzinową skalę. Podczas gdy Słońce wędrowało po niebie, padający cień obra­cał się wokół skali, wskazując właściwy czas.

Podobne prace

Do góry