Ocena brak

Co to jest jubilerstwo?

Autor /Bery Dodano /31.01.2012

Wytwarzanie biżuterii łączy w so­bie różne aspekty wiedzy naukowej oraz znajomość skomplikowanej technologii. Niektóre czynności mogą być zautomatyzowane9 lecz wiele dziś stosowanych technik ma rodowód sięgający tysiącleci.
Najstarsza znana nam biżuteria pochodzi sprzed około 22 tysięcy lat. Pierwsi ludzie przystrajający swe ciała używali do tego kamyków, muszli, kości i zębów zwierzęcych. Przez wieki rozwijały się techniki wydobywania piękna z tych materiałów przez polerowanie i rzeź­bienie, nadawanie im nowych kształtów. Brązowe, miedziane oraz żelazne narzędzia zastąpiły w końcu swe krzemienne odpowiedniki, ułatwiając obrób­kę. Metale stały się również materiałem do pro­dukcji biżuterii. Największą karierę z nich wszyst­kich zrobiło złoto.

Podobne prace

Do góry