Ocena brak

Co to jest jednostka doświadczalna i hipoteza?

Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011

Jednostka doświadczalna – element rzeczywisty doświadczenia czynnikowego, do którego odnosimy zastosowanie danego poziomu czynnika i obserwację reagującej na ten poziom cechy ilościowej.

Przykład:

  • Partia surowca dostarczonego przez konkretnego dostawcę

  • Próbka surowca pobrana ze składu badanej tuszki

  • Próbka produktu końcowego wyprodukowanego wg danej technologii.

Hipoteza – rozpatrując pewną populację generalną, której rozkład i parametry nie są znane, każde przypuszczenie określające ten rozkład lub jego parametry będziemy nazywali hipotezą statystyczną. Hipoteza statystyczna może się odnosić do kilku populacji generalnych. Hipoteza traktuje, że średnia zmiennej losowej w rozkładzie normalnym jest jakąś rozsądną liczbą.

Podobne prace

Do góry