Ocena brak

Co to jest Intel inside?

Autor /janek Dodano /31.01.2012

Pierwszym procesorem ogólnego przeznaczenia, zaprojektowanym z myślą o komputerach osobi­stych był Intel 8080 z 1974 roku. Zawierał on w jednym układzie scalonym około 6000 elemen­tów. Jak każdy procesor pracował w systemie dwój­kowym, w którym każdą liczbę reprezentuje się za pomocą dwóch zaledwie cyfr - 0 i 1. Intel 8080 pracował bezpośrednio z liczbami 8-bitowymi,tzn. takimi, które można byto zapisać za pomocą 8 cyfr - są to liczby całkowite z przedziału 0-255 w sys­temie dziesiętnym. Dwie taki£ liczby dodawał w mniej niż jedną trzymilionową część sekundy i był na ówczesne czasy naprawdę szybki.
W 1982 roku inżynierowie z firmy Hewlett-Packard stworzyli Superchipa - procesor pracują­cy z liczbami 32-bitowymi (co odpowiada liczbom całkowitym z przedziału od 0 do 2949672295). Superchip, w którym na powierzchni 6 mm2 mieści­ło się 450000 elementów, mnożył przez siebie dowolne 32 bitowe liczby w czasie mniejszym niż dwumilionowa część sekundy.
Wydajność procesora można określać również poprzez częstotliwość taktowania, czyli częstość zegara. Określa ona ile operacji procesor może wykonać w ciągu sekundy. Intel 8080 był taktowa­ny z częstotliwością 2 MHz, czyli w ciągu sekun­dy wykonywał 2 miliony operacji. Częstość zega­ra procesorów rosła z roku na rok. Intel 386 z 1985 roku, procesor 32-bitowy, zawierał 250000 elemen­tów i mógł być taktowany z częstością 33 MHz. Procesory Pentium Pro sprzed 2 lat zawierają ponad 5,5 miliona elementów i są taktowane zegarem o częstości 200 MHz, Pentium MMX osiągają Ul MHz, a Pentium II prawdopodobnie już niedługo osiągnie 500 MHz.
Innym czynnikiem mającym znaczny wpływ na prędkość pracy komputera jest pamięć. Dane potrzebne maszynie są przechowywane głównie na nośnikach magnetycznych - kiedyś były to taśmy, dziś są to twarde dyski. Jednak przed wykorzysta­niem dane z pamięci magnetycznej muszą zostać zamienione na szereg impulsów elektrycznych. Potem część tych informacji zapisywana jest w pa­mięci RAM (pamięć operacyjna). Z pamięci RAM procesor czerpie wszelkie instrukcje, tam też prze­syła wyniki swej pracy. Pojemność pamięci RAM określa prędkość pracy komputera, dlatego że czas dostępu do tej pamięci jest znacznie krótszy niż do twardego dysku. Komputer znacznie mniej czasu traci na pobieranie informacji z RAMu, więc gdy wszystkie niezbędne informacje się tam mieszczą, to komputer działa szybciej, bo rzadziej musi odwoływać się do danych zapisanych na twardym dysku. Im mniejsza pojemność RAMu, tym czę­ściej trzeba się odwoływać do dysku, przez co dzia­łanie maszyny ulega spowolnieniu.

Podobne prace

Do góry