Ocena brak

Co to jest HotJava?

Autor /Nowy Dodano /31.01.2012

W przeciwieństwie do poprzednich sposobów publikacji, World- Wide Web jest interaktywny -jego strony posiadają przyciski i okienka, za po­średnictwem których użytkownik może zasięgać informacji i dokonywać wyborów. Rozszerzenia do WWW, takie na przykład jak Virtual Reality Markup Language (VRML), uczyniły możliwym prezentację trójwymiarowych publikacji Interak­tywnych za pośrednictwem systemu. Należy do nich wypuszczony w 1995 roku HotJava. HotJava opiera się na języku programowania JAVA, który osoby publ&ijące w WWW używają do definio­wania zawartości swoich stron. HotJava wzboga­ca dane dokumenty o określone programy, dzięki czemu dokumenty te stają się „inteligentne" i in­teraktywne. Dlatego strony WWW przekształcają się z wolna w autonomiczne, w pełni wyposażone programy. Technologia ta dalej jeszcze znajduje się w powijakach, jednak do końca dwudziestego wieku ma szansę stać się powszechnie wykorzy­stywaną formą DTP.

Podobne prace

Do góry