Ocena brak

Co to jest hormonoterapia estrogenami?

Autor /Dracena Dodano /31.01.2012

Najpopularniejszą formą terapii hormonalnej jest wyrównywanie niedoboru estrogenów, produko­wanych w niedostatecznych ilościach przez jajniki kobiet w średnim wieku. Wydzielanie tego żeń­skiego hormonu płciowego zmniejsza się, a następ­nie całkowicie ustaje, u kobiet pomiędzy 45 a 55 ro­kiem życia. Kobieta przestaje miesiączkować, czemu często towarzyszą zaburzenia ogólne, jak obfite pocenie się. Brak tak ważnego hormonu negatywnie wpływa na tkanki organizmu, na przy­kład błona śluzowa macicy robi się sucha i coraz cieńsza, często swędzi i sprawia ból po stosunku płciowym. Estrogen odpowiada także za prawi­dłowy stan skóry, kości i układu moczowego.
Hormonoterapia estrogenami polega na przyj­mowaniu estrogenu w formie tabletek. Poza zmniejszaniem bezpośrednich skutków niedoborów tego hormonu, terapia hamuje też osteoporozę, która zwykle następuje po menopauzie. Osteoporoza polega na odwapnieniu kości, co objawia się zmniejszeniem ich masy i zwiększeniem łamliwo­ści. Ubytek wapnia jest wynikiem obniżenia się poziomu estrogenu. Kręgosłup stopniowo ulega deformacji, a cały układ kostny staje się bardziej kruchy. Przy zrzeszotowieniu starczym spowodo­wanym niedostatecznym wydzielaniem hormonów płciowych i kory nadnerczy kobiety są bardziej narażone na złamanie kości podczas upadku.
Badania medyczne prowadzone w Stanach Zjed­noczonych wykazały, że przedłużone stosowanie hormonoterapii estrogenami może zwiększyć ryzy­ko zachorowania na raka macicy. Jednak badane pacjentki otrzymywały wysokie dawki estrogenu w kuracji ciągłej i bez właściwych badań kontrol­nych. Ryzyko raka można praktycznie wyelimino­wać, stosując niższe dawki estrogenu w kombinacji z progesteronem, i co czwarty tydzień przerywając kurację. W tym jednym tygodniu błona śluzowa macicy złuszcza się i pojawia się krwawienie, przy­pominające normalne krwawienie menstruacyjne.
Palenie papierosów w. czasie hormonoterapii zwiększa ryzyko wystąpienia zakrzepicy, czyli powstania zakrzepu w tętnicy lub żyle, a zatem zwiększa niebezpieczeństwo ataku serca albo udaru mózgu u pacjenta. Lekarze nie zalecają terapii hor­monalnej pacjentkom, u których w przeszłości występowały zaburzenia menstruacyjne, choroby wątroby albo gdy w rodzinie zanotowano przypa­dek raka macicy lub raka sutków. Wiele kobiet nie ma poważniejszych problemów w związku z meno-pauzą i wybierają one naturalne środki zaradcze.

Podobne prace

Do góry