Ocena brak

Co to jest homeostaza?

Autor /Serce Dodano /31.01.2012

W każdej sekundzie życia w organizmie człowieka zachodzą miliony różnych procesów chemicznych, nad których kontrolą i koordynacją czuwa niewielka część mózgu.

Wyobraźmy sobie, że można by było pobrać komórkę organizmu ludzkiego, umieścić ją na szkiełku i obserwować pod mikroskopem. Czy w tych warunkach komórka mogłaby przeżyć? Zabrakłoby substancji odżywczych utrzymujących ją przy życiu, ciepła organizmu, które pozwala zachować właściwą temperaturę, jak i płynu zewnątrzkomórkowego, zabezpieczającego przed wysychaniem.

Wyizolowana ze swego naturalnego środowiska, nawet umieszczona w wodzie i przy zachowanej temperaturze organizmu 36,6°C, komórka obumarłaby w ciągu kilku minut. Do prawidłowego funkcjonowania komórki wymagają utrzymania specyficznej, precyzyjnie kontrolowanej równowagi stężenia różnych substancji chemicznych i utrzymania odpowiedniego pH (kwasowość lub zasadowość). Z uwagi na delikatną budowę komórki warunki środowiska wewnętrznego muszą pozostawać niezmienne, bez względu na to, czy organizm odpoczywa, czy też jest aktywny. Proces kontrolowania równowagi wewnętrznej organizmu nazywamy homeostazą. Organizm wyposażony jest w wewnętrzny system automatycznej kontroli wielu procesów życiowych, którego praca umożliwia utrzymanie odpowiedniej temperatury ciała, poziomu płynów, tlenu i zawartości glukozy we krwi (energia).

Głównym koordynatorem całego procesu jest niewielki obszar międzymózgowia znany jako podwzgórze. Podwzgórze sprawuje kontrolę za pośrednictwem dwóch systemów: autonomicznego układu nerwowego i układu dokrewnego (hormonalnego), który wykorzystuje hormony jako chemiczne nośniki informacji.

Podobne prace

Do góry