Ocena brak

Co to jest histogram?

Autor /Agapit Dodano /16.12.2011

Rodzaj wykresu słupkowego oparty na prostokątnym układzie współrzędnych. Histogram składa się z pionowych przylegających do siebie prostokątów (słupków). Długości podstaw tych prostokątów są proporcjonalne do rozpiętości przedziałów klasowych, a wysokość do ich liczebności na jednostkę rozpiętości.

Zwykle histogram służy do przedstawiania struktury szeregów rozdzielczych o równych przedziałach klasowych i wówczas wysokość prostokąta jest proporcjonalna do liczebności. Budując histogram na podstawie szeregu o nierównych przedziałach klasowych, należy uprzednio obliczyć liczebności przypadającym w danym przedziale na jednostkę jego rozpiętości. Histogram umożliwia poznanie typu rozkładu zbiorowości statystycznych wg badanej cechy.

Podobne prace

Do góry