Ocena brak

Co to jest hipnoterapia?

Autor /Egida Dodano /31.01.2012

Hipnoterapię stosuje się czasami do leczenia nało­gów w rodzaju palenia papierosów lub problemów takich jak przejadanie się. Kiedyś uznawano ją jedynie za rozrywkę, ale obecnie hipnotyzerzy udo­wodnili, że w wielu przypadkach potrafią skutecz­nie działać jako terapeuci. Hipnotyzer potrafi wpra­wić pacjenta w stan przypominający sen, podczas którego osoba zahipnotyzowana jest wyjątkowo podatna na sugestię. Pod wpływem hipnotyzera pacjent osiąga stan całkowitego odprężenia, w cza­sie którego można zbadać podświadome doświad­czenia i wspomnienia, często niechciane i tłumione. Po odzyskaniu pełnej świadomości przy pomocy terapeuty, pacjent może zrozumieć swoje ukryte uczucia i w wielu wypadkach z pożytkiem je wyko­rzystać. Niektóre dolegliwości fizyczne, które, jak się uważa, mają podłoże psychologiczne - na przy­kład pewne rodzaje astmy - także można leczyć za pomocą sugestii hipnotycznej.

Podobne prace

Do góry