Ocena brak

Co to jest hazard?

Autor /Eder Dodano /31.01.2012

Hazard polega zwykle na stawianiu pieniędzy na zaistnienie jakiegoś zdarzenia, w nadziei na korzyść finansową lub dla przyjemności. Dla nie­których ludzi staje się on nałogiem, często pro­wadzącym do ogromnych strat finansowych. Istnieją tacy, którym udało się odnieść korzyść z uprawiania hazardu, większość jednak na nim traci. Bierze się to stąd, że gry hazardowe pomy­ślane są w ten sposób by przynosić zyski ich organizatorom, których źródłem muszą być gra­cze. Zyski bukmacherów na wyścigach biorą się stąd, że kalkulują oni szanse inaczej niż by to wynikało z teorii prawdopodobieństwa. Na przy­kład, jeżeli w wyścigu bierze udział sześć równie dobrych chartów, to prawdopodobieństwo zwy­cięstwa każdego z nich wynosi jeden do sześciu.
Czyli faktyczne szanse wynoszą 5 przeciw 1. Jednak bukmacher oferuje stawkę 4 przeciw 1, czyli ktoś, kto postawi na zwycięzcę, otrzyma zwrot postawionych pieniędzy plus ich poczwór­ną wielokrotność. Jeżeli sześciu graczy postawi po 100 funtów, każdy na innego psa, to suma przyjętych zakładów wyniesie 600 funtów. Niezależnie od tego kto wygra, otrzyma on 500 funtów - zwrot postawionych 100 funtów plus 400 funtów premii. Bukmacher zatrzyma więc pozostałe 100 funtów.
W praktyce bukmacher uzależnia stosunek szans od wielkości puli postawionej na danego zawod­nika. W przypadku mocno obstawianego psa szanse są redukowane tak, żeby zmniejszyć wy­sokość wypłat w razie jego zwycięstwa. Nato­miast zwiększaniem wielokrotności wypłacanej sumy próbuje się zachęcić grających do obsta­wiania mniej faworyzowanych psów. W perspek­tywie wielu gier bukmacher zarabia, natomiast hazardzista traci.
Na początku swojej działalności Loteria Narodowa w Wielkiej Brytanii była mocno kryty­kowana właśnie za to, że szanse wygrania jej głównej nagrody były bardzo znikome -14 milionów przeciw 1. Niemniej jednak, wysokość głównej wygranej, oraz fakt, że większość posta­wionych pieniędzy przeznaczona została na szla­chetne cele, pomogły odnieść loterii ogromny sukces.

Podobne prace

Do góry