Ocena brak

Co to jest handel elektroniczny?

Autor /Chaim Dodano /31.01.2012

Różnorodność oferty handlowej zawartej na stro­nach WWW również zmienia się gwałtownie. Szczególnie intensywny jest rozwój systemu sprzedaży prowadzony za pośrednictwem sieci elektronicznej. W Sieć wrosły strony aukcyjne, na których różni ludzie wystawiają na sprzedaż swoje towary. Zaroiło się w Internecie od księgarni oraz sklepów z płytami CD i kasetami wideo.
Z początku głównym zmartwieniem użytkow­ników, chcących dokonywać zakupów poprzez Sieć, była sprawa bezpieczeństwa transmitowa­nych danych. Wiadomości wysyłane pocztą elek­troniczną są bardzo łatwe do odczytania przez osoby nieupoważnione. Jeśli nadawca i odbiorca nie dysponują odpowiednim oprogramowaniem kodującym i dekodującym, poczta elektroniczna jest niewiele bezpieczniejszą formą wymiany infor­macji niż kartka pocztowa.
Dziś w większości transakcji elektronicznych korzysta się ze specjalnego systemu szyfrowania z kodem. Gdy klient ładuje z Sieci formularz obcią­żenia karty kredytowej, otrzymuje jednocześnie połówkę skomplikowanego „klucza", która będzie przesyłana z powrotem na serwer obsługujący transakcję. Druga połowa klucza, niezbędna do odczytania informacji, pozostaje cały czas na serwerze, nie może więc być przez nikogo postron­nego odebrana i użyta do rozszyfrowania wiado­mości. Dostęp do niej ma wyłącznie właściciel stro­ny WWW po podaniu swojego hasła.

Podobne prace

Do góry