Ocena brak

Co to jest gmina i jej cechy?

Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012

Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego. Gmina to wspólnota samorządowa tworzona przez wszystkich obywateli zamieszkujących pewne terytorium, którzy tworzą wspólnotę z mocy prawa. Cechy:

- owa wspólnota powstaje z mocy prawa jest, więc przymusowym związkiem obywateli

- gmina posiada osobowość prawną

- samodzielność gminy podlega ochronie sądowej

- gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność

- o ustroju gminy decyduje statut

- gmina tworzy jednostki pomocnicze (sołectwa, osiedla, dzielnice i inne)

- na wsi - sołtys ( organ wykonawczy)

- zebranie wiejskie ( uchwałodawczy) w dzielnicy - zarząd ( organ wykonawczy)

- Rada osiedla ( uchwałodawczy)

Podobne prace

Do góry