Ocena brak

Co to jest głuchota?

Autor /Egida Dodano /31.01.2012

Niewielu jest ludzi, którzy nie sły­szą całkowicie nic, istnieje wiele stopni głuchoty. Wywołana jest ona przez infekcje, choroby, czyn­niki dziedziczne lub zbyt wysoki poziom hałasu. Medycyna zna wie­le metod leczenia schorzeń słuchu.
Słuch jest jednym z najważniejszych zmysłów ludzkich; rejestruje on sygnały niebezpie­czeństwa z otoczenia i umożliwia komuni­kowanie się ze światem zewnętrznym. Utrata słu­chu - czyli głuchota - jest zatem bardzo poważnym kalectwem. Na szczęście stuprocentowa głuchota występuje stosunkowo rzadko, a w większości przypadków dochodzi do częściowej utraty słuchu. W swych różnych odmianach jest ona wynikiem infekcji, choroby, mechanicznego uszkodzenia narządów słuchu, zaburzeń genetycznych albo po prostu naturalnego procesu starzenia się.
Problemy ze słuchem mogą się wiązać ze złym funkcjonowaniem jednego lub obu uszu, mogą pojawiać się nagle bądź też stopniowo, nasilając się przez dłuższy czas. Odbierane przez nas fale dźwiękowe wędrują przez powietrze, trafiają przez ucho zewnętrzne do bębenka usznego, gdzie wywo­łują wibracje kości ucha środkowego. Wibracje przekazywane są do płynu znajdującego się w na­rządzie zwanym ślimakiem ucha wewnętrznego i przekształcane przez komórki czuciowe w impul­sy nerwowe, które wędrują do mózgu.

Podobne prace

Do góry