Ocena brak

Co to jest formowanie wtryskowe z reakcją chemiczną?

Autor /Lutek Dodano /31.01.2012

Zwykłe formowanie wtryskowe jest procesem szybkim, jednak szybsze jest formowanie wtrysko­we z reakcją. Polega ono na tym, że do dyszy wtry­skarki doprowadza się osobnymi przewodami dwa rodzaje ciekłych żywic syntetycznych. W dyszy są one mieszane i wtryskiwane do gorącej formy. Jednak dwa składniki są wysoce reaktywne i zaczy­nają gwałtownie reagować ze sobą od razu po zmie­szaniu, jeszcze w dyszy. Reakcja w formie trwa, dopóty, dopóki powstałe w jej wyniku tworzywo nie stwardnieje.
Opisane tu procesy formowania tworzyw sztucz­nych wykorzystują formy i przypominają procesy odlewnicze stosowane w metalurgii. Jednak w prze­myśle tworzyw sztucznych jedynie proste, nisko­temperaturowe procesy określane są mianem odle­wania. Materiał jest wlewany do form, po czym pozwala mu się tam spokojnie zestalić. W ten spo­sób odlewane są niekiedy plastikowe bloczki po­między obwodami elektrycznymi na płytkach dru­kowanych, stanowiące ochronę przeciwzwarciową.

Podobne prace

Do góry