Ocena brak

Co to jest formowanie skorupowe?

Autor /Lutek Dodano /31.01.2012

Prostszą i szybszą odmianą odlewania w formie piaskowej jest formowanie skorupowe. Niekiedy nazywane jest procesem Croninga, na cześć wyna­lazcy. Metalowe wzorce montowane są na płycie, a następnie wkładane do maszyny, która wpierw rozgrzewa je do temperatury około 200°C. Następ­nie na płytę wsypuje się piasek z dodatkiem żywi­cy termoutwardzalnej. Po kilku sekundach płyta i wzorce zostają oblepione piaskiem, który tworzy na nich skorupę. Nadmiar piasku jest usuwany poprzez obrócenie płyty. Następnie piaskową sko­rupę należy utwardzić. Płyta jest w tym celu ogrze­wana w piecu rozgrzanym do 300-450°C przez za­ledwie 2 minuty. Na końcu, skorupy okrywające wzorce są z nich zdejmowane przez mechanizm wypychający. Tak otrzymane formy-skorupy są łączone i tworzą formę odlewniczą. Dzięki for­mowaniu skorupowemu można uzyskać stosun­kowo dobrze wykończoną powierzchnię odlewu, metoda jest również przydatna nawet wtedy, gdy wymagana jest wysoka dokładność odlewu. Głów­ną wadą tej techniki w porównaniu ze zwykłym odlewaniem w formie piaskowej jest wyższy koszt urządzeń niezbędnych do przygotowania form.

Podobne prace

Do góry