Ocena brak

Co to jest fala uderzeniowa wytwarzana przez materiał wybuchowy?

Autor /Drugi Dodano /31.01.2012

Gdy detonuje się materiał wybuchowy kruszący, wytwarzana jest fala uderzeniowa rozchodząca się poprzez materiał z prędkościami od 7000 do ponad 30000 km/h ! Przejście fali powoduje detonację kolejnych części materiału, dzięki czemu całość materiału wybucha prawie jednocześnie. Stąd falę uderzeniową zwie się także falą detonacyjną. Fala uderzeniowa może wytworzyć ciśnienie rzędu 100 ton na cm2, które niszczy wszystko, co napotka ona na swej drodze. Materiały kruszące używane są w bombach, minach, przy pracach wyburzenio­wych i innych.
Bezpieczeństwo danego materiału jest określa­ne przez jego współczynnik czułości na detonację. Ta wielkość zależy od tego, jaka część materiału eksploduje wskutek uderzenia, oraz od tego jakiej siły należy użyć, aby eksplozję wywołać. Podobnie jak przy określaniu siły rażenia jako wzorzec służy kwas pikrynowy, którego czułość określana jest na 100. Materiały o współczynniku czułości niższym od 100 wybuchają łatwiej, są czulsze i przez to mniej bezpieczne.

Podobne prace

Do góry