Ocena brak

Co to jest ekstradycja? Omów rodzaje ekstradycji

Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011

Ekstradycja - <łac. ex = z, od + traditio = wydanie> wydanie innemu państwu osoby, która naruszyła jego prawa. (Wydanie osoby przeciwko której prowadzone jest postępowanie lub celem wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności).

Dwa rodzaje ekstradycji:

  • czynna - żądanie państwa polskiego i związane z tym postępowanie, aby państwo obce wydało wskazaną osobę

  • bierna - postępowanie na terenie państwa polskiego w wypadku żądania państwa obcego, aby wydano mu osobę

Postępowanie w sprawie ekstradycji czynnej.

To postępowanie rozpoczyna się zawsze na wniosek prokuratora lub Sądu o wydanie osoby zgłoszone do Ministra Sprawiedliwości. Do wniosku dołącza się odpis postanowienia i tymczasowym aresztowaniu lub odpis prawomocnego wyroku skazującego osobę (jeżeli był on wydany). Państwo nie koniecznie musi osobę wydać. Jeżeli osobę wydaje, może wydać zastrzeżenie o odpowiedzialności.

Postępowanie w sprawie ekstradycji biernej.

Toczy się ono najpierw przed prokuratorem, który przesłuchuje osobę, zabezpiecza dowody, przeprowadza ekspertyzę. Potem toczy się postępowanie przed Sądem Okręgowym, który wydaje pozwolenie zezwalające na ekstradycję lub go nie wydaje - wtedy ekstradycja nie może nastąpić. Gdy jest zgoda to Minister Sprawiedliwości ostatecznie decyduje o tym czy ekstradycja nastąpi czy nie.

Podobne prace

Do góry