Ocena brak

Co to jest detekcja promieniowania podczerwonego?

Autor /Eder Dodano /31.01.2012

W systemie noktowizyjnym, w którym promienio­wanie podczerwone pochodzące z obserwowane­go obiektu wystarcza do utworzenia obrazu, nazywamy pasywnym. System aktywny polega na tym, że obiekt jest oświetlany promieniowaniem pod­czerwonym pochodzącym na przykład z lasera.
Niektóre elektroniczne detektory promieniowa­nia, w tym podczerwonego, takie jak kamery CCD (urządzenia ze sprzężeniem pojemnościowym) lub widikony wykorzystują skomplikowany system optyczny dla uformowania obrazu na elemencie światłoczułym. Następnie, jak w normalnej kame­rze TV obraz jest skanowany wiązką elektronową i zamieniany na sygnały elektryczne.
Wiele czujników podczerwieni po prostu mie­rzy całkowite natężenie padającego na nie promie­niowania. By za pomocą takich urządzeń otrzymać obraz należy linia po linii zeskanować obserwo­wany obszar, punkt po punkcie mierząc natężenie
pochodzącego od niego promieniowania. Sygnał wytwarzany przez czujnik to zmiany napięcia odpo­wiadające zmianom oświetlenia wzdłuż każdej linii obrazu. Takie przebiegi są odtwarzane na ekranie lampy kineskopowej jako linie o zmiennej jasno­ści, dzięki czemu obraz staje się widoczny.
W systemach naziemnych czujniki podczerwieni są umieszczane w układzie ruchomych pryzmatów bądź zwierciadeł. Kierują one na czujnik promie­niowanie z danego punktu, a poruszając się, skanują cały obserwowany teren linia po linii w poziomie i w pionie. Systemy lotnicze i satelitarne mogą być znacznie prostsze, gdyż system skanujący musi zapewniać skanowanie w poprzek pasa obserwo­wanego terytorium. Ruch wzdłuż pasa zapewnia satelita bądź samolot.

Podobne prace

Do góry