Ocena brak

CO TO JEST CZYNNOŚĆ PRAWNA I JAKIE ELEMENTY ZAWIERA JEJ TREŚĆ

Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011

Czynność prawna jest to taka czynność osoby fizycznej lub prawnej, która zmierza do ustanowienia zmiany lub zniesienia stosunku cywilnoprawnego przez złożenie odpowiedniego oświadczenia woli.

Na treść czynności składają się elementy:

  • treść oświadczenia woli złożonego przez stronę lub strony

  • skutki wynikające z ustawy dla danego rodzaju czynności prawnych

  • skutki wynikające z zasad współżycia społecznego

  • skutki wynikające z ustalonych zwyczajów.

Podobne prace

Do góry