Ocena brak

Co to jest cytologia?

Autor /Ochal Dodano /31.01.2012

Dziedzina patologii o nazwie cytologia jest ściśle związana z histopatologią. Generalnie histopato­log analizuje fragmenty całych tkanek, podczas gdy cytolog zajmuje się pojedynczymi komórkami. Cytolog bada komórki pod bardzo silnym mikro­skopem i zwraca uwagę na ich kształt, tempo po­działu i długość życia. Komórki zmienione nowotworowo zwykle rozmnażają się w szybszym tempie od zdrowych komórek.
Bardzo ważnym zadaniem cytologii jest prze­siewowe badanie (tak zwany screening) określo­nych typów komórek w celu wykrycia nowotwo­ru. Badaniom screeningowym podlegają pacjenci z grup podwyższonego ryzyka zachorowalności na przykład na różne formy raka. Rutynowo wyko­nuje się badania cytologiczne komórek pobranych z szyjki macicy, czyli tzw. wymazu. Jeśli pierwsza pobrana próbka wymazu (śluzu szyjki macicy) wygląda nieprawidłowo, lekarz może zadecydować o pobraniu kolejnej próbki i ponow­nym przesłaniu jej do laboratorium w celu wyko­nania badania cytologicznego.
Cytolodzy zajmują się także badaniem plwoci­ny przy podejrzeniu raka płuc oraz moczu przy podejrzeniu raka pęcherza moczowego.

Podobne prace

Do góry