Ocena brak

Co to jest cykl węglowy?

Autor /Stach Dodano /31.01.2012

Wóhler odkrył, że nie istnieje nieprzekraczalna gra­nica pomiędzy związkami organicznymi i nie­organicznymi. Przykładowo rośliny zamieniają w procesie fotosyntezy gaz nieorganiczny - dwu­tlenek węgla - w węglowodany i tlen.
Proces ten jest ogniwem cyklu węglowego, który opisuje drogę atomów węgla w przyrodzie: przez powietrze, morze, glebę i istoty żywe. Etapy tego cyklu to: fotosynteza, w której rośliny pobierają dwutlenek węgla i wydalają tlen; oddychanie, w którym zwierzęta pobierają tlen i wydalają dwu­tlenek węgla; rozkład obumarłych organizmów na gazy, ciecze i zawierające węgiel substancje stałe; naturalne wietrzenie skał oraz naturalne rozpusz­czanie się dwutlenku węgla w wodzie. Człowiek dodał jeszcze jedno ogniwo: spalanie paliw kopal­nych, w którym wytwarza się CO2.

Podobne prace

Do góry