Ocena brak

Co to jest choroba lokomocyjna?

Autor /Reczek Dodano /31.01.2012

Choroba lokomocyjna jest wywołana przez dłu­gotrwałe wstrząsy poruszającego się pojazdu. Ośrodki równowagi, zwłaszcza te znajdujące się w uchu środkowym (np. błędnik), przesyłają infor­macje niezgodne z informacjami pochodzącymi od zmysłu wzroku, przez co mózg zaczyna wysyłać impulsy wzbudzające odruch wymiotny. Najwcześ­niejsze objawy choroby lokomocyjnej to pocenie się i dziwne uczucie w brzuchu, po których nastę­pują zawroty głowy i częste przełykanie śliny, co w rezultacie prowadzi do wymiotów. Tej chorobie mogą towarzyszyć także zaburzenia czynności serca, spadek ciśnienia krwi, bóle stawów i mięśni oraz problemy z koordynacją ruchów.
Jeśli tylko jest to możliwe, należy wysiąść z po­jazdu, aby zaczerpnąć świeżego powietrza i usiąść, przechylając głowę do tyłu. Choroba lokomocyjna ma charakter łagodny i po zakończeniu podróży natychmiast ustępuje. Pasażer statku powinien wyjść na pokład i podjąć próbę uspokojenia ośrod­ka równowagi, kierując wzrok na jakiś odległy, nie poruszający się punkt na horyzoncie.

Podobne prace

Do góry