Ocena brak

Co to jest chloroform?

Autor /Huzar Dodano /31.01.2012

Jean Pierre Flourens, zastosował chloroform - który wyprodukowano po raz pierwszy w 1832 roku -do znieczulania zwierząt w czasie zabiegów wete­rynaryjnych. W ciągu kilku następnych lat, do września 1847 roku, Simpson znieczulił chloro­formem pacjentów przed trzema zabiegami opera­cyjnymi i przedstawił swoje odkrycia w pracy za­tytułowanej Account ofa New Anaesthetic Agent.
Głosy krytyki zostały stłumione w 1853 r., kiedy to nadworny lekarz królowej Wiktorii John Snow wykorzystał chloroform podczas narodzin księcia Leopolda, ósmego dziecka pary królewskiej. Dzięki poparciu Simpsona chloroform zaczęto powszech­nie stosować jako środek znieczulający.
Chloroform jest jednym z najsilniej działających anestetyków, które podaje się drogą wziewną, a nie dożylną. Kilka kropli tej substancji wyłącza świadomość pacjenta w ciągu kilku minut. Chory budzi się po 10 do 15 minutach, jeśli nie zostanie podana kolejna dawka. Po obudzeniu pacjent jest nieco oszołomiony, ale poza tym nie występują u niego skutki uboczne.
Niestety, chloroform ma też swoje wady. Margi­nes bezpieczeństwa przy stosowaniu tego środka jest raczej wąski. Chloroform hamuje funkcje wszystkich najważniejszych narządów wewnętrz­nych - zwłaszcza serca, nerek, wątroby, trzustki i naczyń krwionośnych. W pewnych wypadkach może to doprowadzić do zgonu.
Chloroform wykorzystuje się w formie par; aby podać go pacjentowi, trzeba nasączyć gąbkę kil­koma kroplami, stąd kontrolowanie dawkowania nastręcza duże trudności. Nawet niskie dawki mogą doprowadzić do zatrucia, jeśli zostaną podane w dużym stężeniu w dusznym pomieszczeniu z małą ilością tlenu albo jeśli pacjent jest niedoży­wiony. Pomimo swoich wad chloroform w dalszym ciągu znajduje się w użyciu.
Chloroform stosuje się w bardzo niskich tempe­raturach ze względu na siłę działania, a także tam, gdzie obecność płomieni uniemożliwia zastosowa­nie innych, bardziej palnych anestetyków. Jednak w ogólnej praktyce szpitalnej został zastąpiony gazem o nazwie halotan, powszechnie znanym pod handlową nazwą Fluotan. Jest to mieszanina tlenu i podtlenku azotu, której dawkę anestezjolog może bardzo precyzyjnie kontrolować.

Podobne prace

Do góry