Ocena brak

Co to jest cechowanie?

Autor /Bery Dodano /31.01.2012

Próba jest oznaczana na każdym wyrobie z meta­lu szlachetnego. Znak ten nosi nazwę cechy bądź znaku probierczego, który określa próbę oraz ro­dzaj metalu. Współcześnie próbę podaje się w pro­milach, natomiast rodzaj metalu jest określany od­powiednim symbolem (na przykład w Polsce dla złota jest to szyszak husarski). Cecha stanowi gwarancję jakości wyrobu jubilerskiego. Wyroby z metali szlachetnych są cechowane przez urzędy probiercze. W niektórych państwach jubilerzy sami cechują swe wyroby, oznaczając je zwykle sym­bolem pracowni, z której pochodzą oraz symbo­lem określającym próbę.

Podobne prace

Do góry