Ocena brak

Co to jest biznes plan i co zawiera ?

Autor /Alana Dodano /03.05.2011

 

Jest to dokument określający postępowanie przedsiębiorstwa w pewnym okresie czasu, jest przewodnikiem dla jego działalności strategicznych i taktycznych a jednocześnie pozwala zidentyfikować słabe i silne strony działań gospodarczych

Części:

  • streszczenie planu ( zawiera informację o firmie, produktach , rynku zbytu, finansach itp.)

  • charakterystyka firmy ( informacje o założeniu firmy jego formie organizacyjno- prawnej i rodzaju prowadzonej działalności )

  • analiza rynku ( ma za zadanie określić pozycję przedsiębiorstwa na rynku na którym prowadzi swoją działalność, sprzedaż)

  • strategia marketingowa ( określa w jaki sposób dążąc do uzyskania określonej sprzedaży, przedsiębiorstwo zrealizuje swoje cele )

  • profil produkcji ( zawiera wiele problemów związanych z wytwarzaniem produktów lub usług)

  • zarządzanie ( zawiera informację o ekipie zarządzającej, przedstawia kierownictwo, strukturę organizacyjną )

  • plan finansowy ( stanowi rdzeń biznes planu, staje się planem nadrzędnym i podstawą uzasadnienia opracowanych planów rzeczowych )

 

Istotą biznes planu jest określenie celów, a następnie sposobów metod i środków osiągnięcia założonych celów. Jest tym niezbędniejszy im zamierzenia są bardziej skomplikowane i długodystansowe, im więcej czynników wewnętrznych i z otoczenia oddziaływuje na dane przedsiębiorstwo. Służy do rozwijania pomysłów związanych z prowadzenie przedsiębiorstwa. Także zachęcają potencjalnych kredytodawców lub akcjonariuszy do inwestowania.

 

Podobne prace

Do góry