Ocena brak

Co to jest bioluminescencja?

Autor /Adam Dodano /31.01.2012

Niektóre bakterie, grzyby, skorupiaki, owady, ry­by i inne organizmy żywe emitują światło. Zja­wisko to nosi nazwę bioluminescencji i jest formą luminescencji, w której światło powstaje w wyni­ku utleniania substancji zwanej lucyferną.
Jednym z najbardziej użytecznych źródeł światła jest laser. Nazwa ta jest skrótem pełnej angielskiej nazwy tego urządzenia: Light Ampli­fication by the Stimulated Emission of Radiation, co dosłownie oznacza „wzmacnianie światła przez stymulację emisji promieniowania". Dzia­łanie lasera polega na wykorzystaniu energii elektrycznej do wymuszania emisji fotonów z atomów, jonów lub cząsteczek. Fotony wydo­stają się z lasera w formie strumienia światła lub innego rodzaju promieniowania elektromagne­tycznego, w zależności od substancji użytej do ich wytwarzania.
W odróżnieniu od zwykłego światła, promie­niowanie laserowe jest spójne i charakteryzuje się dużym natężeniem. Taki skoncentrowany stru­mień światła ma szereg zastosowań, między inny­mi do bezkrwawych zabiegów chirurgicznych, cięcia twardych metali, precyzyjnych pomiarów i przenoszenia informacji.

Podobne prace

Do góry