Ocena brak

Co to jest bezpłodność?

Autor /Dracena Dodano /31.01.2012

Jeśli para prowadzi współżycie płciowe przez rok do dwóch i nie dochodzi do poczęcia, to ist­nieje konieczność zbadania przyczyny.
Pierwszym etapem leczenia jest ustalenie, czy para współżyje w prawidłowy sposób i w odpo­wiedniej fazie cyklu, aby plemniki mogły zetknąć się z dojrzałą komórką jajową w okresie owulacji. Okres płodny u kobiety można ustalić samodziel­nie. Jedna z metod polega na obserwacji zmian temperatury ciała kobiety. Przy wykorzystaniu bar­dzo czułego termometru kobieta jest w stanie sama ustalić termin owulacji. Dzień po owulacji tem­peratura ciała kobiety wzrasta o 0,2-0,5°C.
Czasami największy problem stanowią czynniki psychologiczne. Jeden z partnerów (lub oboje) mo­że mieć poczucie winy albo skrycie obwiniać drugą osobę za niemożność spłodzenia potomstwa. Seks może zacząć się kojarzyć z porażką. Bywa, że zwią­zek przeżywa poważny kryzys wywołany niespeł­nionym pragnieniem posiadania dziecka. Może to prowadzić do pojawienia się problemów psychicz­nych, które mogą zmniejszyć szanse poczęcia, a nawet doprowadzić do rozpadu związku.

Podobne prace

Do góry