Ocena brak

Co to jest barograf?

Autor /Komun Dodano /31.01.2012

Barograf to zwykle aneroid wyposażony w mecha­nizm umożliwiający ciągły zapis odczytów ciśnie­nia. Używa się ich tam, gdzie konieczne jest ciągłe kontrolowanie zmian ciśnienia. Zamiast wskazówki wyposaża się go w pisak, zapisujący zmiany ciśnie­nia w postaci krzywej na taśmie papierowej nawi­niętej na wolno obracający się walec.
Z powodu tarcia pisaka o papier barograf, jeśli chodzi o dokładność, nie może dorównywać zwy­kłym aneroidom wyposażonym w skalę i wskazów­kę. Dla osiągnięcia większej czułości skonstruowa­no bardziej wyrafinowaną wersję tego urządzenia zwaną mikrobarografem. Wykonuje on wykres zmian ciśnienia w znacznie powiększonej skali, z dokładnością do 0,5 mm Hg.
Mechaniczne barografy są niezawodne, tanie i proste. Jednak niekiedy do odczytywania wartoś­ci ciśnienia w określonych odstępach czasu z po­szczególnych mierników elektronicznych wygod­niej jest wykorzystać komputer. Ma to tę zaletę, że wyniki są otrzymywane bezpośrednio w postaci elektronicznej i nie trzeba już ich wprowadzać do pamięci maszyny w celu poddania dalszej obrób­ce i analizie.

Podobne prace

Do góry