Ocena brak

Co to jest aneroid?

Autor /Komun Dodano /31.01.2012

W 1843 roku Włoch Lucien Vidie wymyślił zupeł­nie nowy rodzaj barometru. Nazwano to urządze­nie aneroidem, co dosłownie oznacza „bez cieczy".
Prosty aneroid to szczelnie zamknięta metalowa puszka, z której usunięto powietrze. Czasem nazy­wa się ją mieszkiem. Mieszek zmienia objętość pod wpływem zmian ciśnienia atmosferycznego Wzrost ciśnienia powoduje, że nacisk na puszkę rośnie, a ta kurczy się. Gdy ciśnienie spada, mie­szek rozszerza się.
Mieszek wykonuje się zwykle z cienkich blach ze stopu niklu i srebra bądź specjalnie hartowanej i utwardzanej stali. Boczne ściany są faliste (stąd mieszek), by zapewnić większą odkształcalność. Niekiedy wewnątrz umieszcza się sprężynę, by wymusić rozszerzanie się pojemnika wraz ze spad­kiem ciśnienia. W innych wypadkach wystar­czającą sprężystość zapewnić muszą ścianki. Odkształcenia spowodowane zmianami ciśnienia są wzmacniane za pomocą układu mechanicznego i przenoszone na okrągłą skalę. Precyzyjne anero-idy muszą być odpowiednio skompensowane, by uniknąć błędów spowodowanych rozszerzalnością termiczną mieszka i innymi czynnikami. Co pewien czas aneroidy powinny być sprawdzane za pomo­cą standardowych barometrów rtęciowych. Za po­mocą takich urządzeń można odczytywać ciśnie­nie z dokładnością do 0,025 mm Hg.

Aneroid jako wysokościomierz
Większość aneroidów nie może się równać z baro­metrami rtęciowymi, jeśli chodzi o dokładność. Mają jednak inną zaletę - są znacznie bardziej wy­trzymałe. Cecha ta sprawia, że mają zastosowanie tam, gdzie wymaga się, by urządzenia były małe i łatwe w obsłudze. Aneroid wykorzystuje się jako jeden z typów wysokościomierzy w lotnictwie. W tym przypadku skalę wykonuje się tak, by urządzenie pokazywało nie ciśnienie, a wysokość ponad poziomem gruntu. Gdy samolot znajduje się na małej wysokości, należy uwzględnić ciśnienie panujące aktualnie na poziomie gruntu. Ta infor­macja zostaje przekazana na pokład samolotu drogą radiową ze stacji meteorologicznych. Gdyby wy­sokościomierz nie został wyskalowany zgodnie z aktualnymi warunkami meteorologicznymi, mogłoby okazać się, że samolot leci niżej, niż wskazuje miernik. W efekcie mogłoby dojść do katastrofy, szczególnie w warunkach niedosta­tecznej widoczności. Precyzyjne wysokościomierze aneroidowe mierzą wysokość z dokładnością do 30 cm na poziomie morza i 45 cm na wysokości 3300 m, gdzie powietrze jest rzadsze.

Podobne prace

Do góry