Ocena brak

Co to jest anatomopatologia?

Autor /Ochal Dodano /31.01.2012

Patomorfologia (anatomia patologiczna) jest nauką o zmianach chorobowych w tkankach.
Lekarz anatomopatolog ma bezpośrednio do czynienia z wycinkami ciała i próbkami płynów ustrojowych, nie z pacjentem. Zazwyczaj patolog ma kontakt z lekarzem szpitalnym albo prowadzącym, który następnie przekazuje pacjentowi wyniki ba­dań wraz z płynącymi z nich wnioskami.
W praktyce część pracy patologa polega na badaniu tkanek pod mikroskopem, a zwłaszcza komórek, z których składają się te tkanki.
Anatomopatologia spełnia też inne funkcje. Obejmują one między innymi błyskawiczne anali­zy próbek pobranych od pacjentów podczas dłu­gich i skomplikowanych operacji.

Lekarz patolog przechodzi równie intensywną edukację jak każdy inny lekarz medycyny i także otrzymuje taki sam tytuł. Po ukończeniu sześcio­letnich studiów odbywa staż w zakładzie anatomii patologicznej lub medycyny sądowej i tam dopiero nabywa odpowiednich stopni specjalizacji - lekarz specjalista anatomopatologii lub specjalista medy­cyny sądowej.

Podobne prace

Do góry