Ocena brak

Co sprawdzamy przy zakupie żywności?

Autor /Eder Dodano /31.01.2012

Większość artykułów spożywczych - poza płyna­mi - sprzedaje się według masy, natomiast ciecze według objętości. Żywność paczkowana jest odpo­wiednio kontrolowana by sprawdzić, czy jej rze­czywista masa bądź objętość jest zgodna z warto­ściami deklarowanymi na opakowaniu. Odważniki używane przy ważeniu żywności są okresowo sprawdzane i w razie potrzeby wymieniane. Sprawdzane są również warunki składowania i przechowywania artykułów spożywczych, w tym temperatura. Chodzi o to, by w żywności nie nastą­piło niekontrolowane namnażanie się bakterii,który to proces zachodzi, już gdy temperatura przecho­wywania tylko nieco przekroczy optimum.
Oznaczana jest również wartość energetyczna żywności, czyli ilość energii w kilokaloriach,jaką uzyskamy po jej zjedzeniu. 1 kilokaloria to 1000 kalorii, a kaloria jest energią potrzebną do pod­grzania 1 grama wody o 1°C. W wielu krajach inspektorzy inspekcji handlowej badają nie tylko czy towary są odmierzane poprawnie, lecz również czy składniki podane na opakowaniu rzeczywiście występują w produkcie. Wszelkie nieprawidło­wości są karane.

Podobne prace

Do góry