Ocena brak

Co składa się na bycie obywatelem?

Autor /Kir Dodano /26.04.2012

 

Z prawnego punktu widzenia obywatel to ktoś mający obywatelstwo danego państwa, a więc związany z nim formalną więzi, z której wynikają zarówno jego uprawnienia jak i obowiązki. Często jednak obywatelem nazywamy kogoś, kto nie ogranicza się jedynie do realizacji swoich własnych celów, ale także jest gotów działa na rzecz dobra wspólnego (mówił o tym Hegel). Definicja obywatela ograniczająca się tylko do kwestii uprawnień jest niepełna.

W społeczeństwie obywatelskim widzimy bowiem swobodnie stowarzyszających się i porozumiewających ze sobą obywateli, tworzących różne grupy społeczne. Od państwa oczekuje się przede wszystkim tego, by przez parlamenty i za pośrednictwem władzy sądowniczej strzegło 'reguł gry'.

Na bycie obywatelem składają się ponadto trzy elementy:

- prawa wspólne wszystkich osób mieszkających (czy urodzonych) w danym państwie.

Obywatelem nie jest niewolnik, zdany na łaskę i arbitralność swojego pana. Obywatel jest chroniony przez prawo, lecz równocześnie sam prawu podlega. Może swobodnie zawiera umowy, nabywa i sprzedawać dobra. Współżycie między obywatelami zorganizowane jest bez gwałtu, bez wpływu dyktatorskiego państwa i bez niepotrzebnej zwierzchności i nierówności.

- prawa polityczne (posiadanie podstawowych praw nie oznacza posiadania praw politycznych), a więc prawo wybierania i odwoływania rządzących oraz pełnienia funkcji politycznych.

- prawa społeczne czyli prawo do korzystania z opieki i ochrony państwa w wymiarze materialnym.

Wspólnota polityczna zapewnia wszystkim obywatelom opiekę zdrowotną, socjalną, emerytalna, edukację, określa minimalne stawki za pracę. Każdy obywatel ma zagwarantowany minimalny standard życia.

Prawa te mają by środkiem zapewnienia pokoju społecznego, eliminują bowiem przynajmniej część konfliktów. Środki na na realizację praw socjalnych są zdobywane przez między innymi podatki progresywne (osoby zamożniejsze płacą proporcjonalnie więcej niż ubożsi).

Do góry