Ocena brak

Co rozumiesz przez CZYNNIKI, a co przez SKŁADNIKI KLIMATYCZNE?

Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011

Następujące SKŁADNIKI KLIMATU: temperatura powietrza i jego wilgotność, zachmurzenie, opady atmosferyczne, ciśnienie atmosferyczne i wiatry. Kształtowanie się klimatu na Ziemi uzależnione jest głównie od procesów obiegu ciepła i wilgotności oraz od ogólnego krążenia powietrza w troposferze.

CZYNNIKI KLIMATYCZNE: szerokość geograficzna, rozmieszczenie oraz wielkość lądów i mórz, odległość od morza, prądy morskie, wysokość bezwzględna, rzeźba terenu, szata roślinna, a także działalność człowieka.

Są one różne na Ziemi i powodują zróżnicowanie klimatyczne na globie ziemskim.

Podobne prace

Do góry