Ocena brak

Co rozumiesz przez aktywność fizyczną i podaj jej różne rodzaje

Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011

Aktywność fizyczna to dowolna forma ruchu ciała spowodowana mięśniami szkieletowymi, która wpływa na wzrost przemiany podstawowej ponad wydatek energii spoczynkowej. Pod uwagę brane są tu wszystkie zajęcia w czasie wolnym, ćwiczenia, sporty, praca zawodowa i inne codzienne czynności. Pojęcia aktywności fizycznej odnosi się głównie do spontanicznej aktywności, realizowanej w czasie wolnym od pracy zawodowej, w dowolnej wybranej przez siebie ćwiczącego formie i wielkości obciążenia. Tak rozumiana aktywność fizyczna to obszar zainteresowania nauk o kulturze fizycznej oraz medycyny profilaktycznej.

Aktywność fizyczna jest tylko jednym z wielu czynników, mogących oddziaływać na przebieg rozwoju człowieka. Oprócz czynników genetycznych i żywieniowych – wymienić należy szereg innych, takich jak stan zdrowia, wielkość rodziny, środowisko fizyczne i społeczno-ekonomiczne, czynniki sekularne, pora roku, mechanizmy psychologiczne. Aktywność fizyczna to: zajęcia rekreacyjne, zajęcia zawodowe, inne obowiązki.

Podobne prace

Do góry