Ocena brak

CO ROZUMIESZ POD POJĘCIEM SPRAWSTWA RÓWNOLEGŁEGO, CZYM RÓŻNI SIĘ ONO OD WSPÓŁSPRAWSTWA?

Autor /Remigiusz Dodano /01.12.2011

Nie jest współsprawstwem tzw. Sprawstwo równoległe, które polega na tym, że różne osoby w tym samym czasie i miejscu, wykorzystując tę samą sposobność, popełnia przestępstwo, każdy jednak działa na własną rękę. Od współsprawstwa różni się tym, że brak jest między nimi porozumienia.

Do góry