Ocena brak

Co rozumiesz pod pojęciem rozwoju fizycznego (somatycznego, biologicznego)?

Autor /Eric Dodano /29.08.2011

Rozwój fizyczny ( somatyczny lub biologiczny) – to całokształt procesów biologicznych, jakie zachodzą w rozwijającym się organizmie z wyłączeniem sfery psychicznej.

Rozwój fizyczny jest procesem, a nie stanem, chociaż w określonych okresach ontogenezy można mówić o stanie rozwoju fizycznego.

Podobne prace

Do góry