Ocena brak

CO ROZUMIESZ POD POJĘCIEM POCHODU PRZESTĘPSTWA?

Autor /Remigiusz Dodano /30.11.2011

Pochód przestępstwa, jest to droga prowadzona do przestępstwa. Wyróżnia się cztery stadia pochodu przestępstwa: zamiar, przygotowanie, usiłowanie i dokonanie, choć nie zawsze w każdej sytuacji te stadia występują.

Do góry