Ocena brak

CO ROZUMIEMY PRZEZ WINĘ W PRAWIE KARNYM I JAKIE SĄ JEJ ELEMENTY

Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011

Na ogół przez winę rozumie się określony psychicznie stosunek sprawcy do popełnionego czynu.

Zależnie od stopnia świadomości i natężenia złej woli, prawo karne odróżnia winę.

  • umyślna występuje 2 dwóch przypadkach:

  1. zamiar bezpośredni zachodzi gdy sprawca chce popełnić czyn zbrojny

  2. zamiar ewentualny ma miejsce wówczas gdy sprawca przewiduje możliwość popełnienia przestępstwa i godzi się na to.

  • nieumyślna

  1. lekkomyślność zachodzi wówczas gdy sprawca przewiduje możliwość popełnienia przestępstwa lecz bezpodstawnie przypuszcza że zdoła go uniknąć

  2. niedbalstwo ma miejsce gdy sprawca nie przewiduje możliwości popełnienia czynu zabronionego choć powinien i może przewidzi

Jeśli popełniono czyn zakazany przez prawo karne, a w działaniu sprawcy nie ma w ogóle winy, tzn. sprawca ani go nie chciał popełnić, ani nie przewidział, ani nie mógł i nie powinien przewidzieć – mamy do czynienia z przypadkiem. Za taki czyn sprawca nie odpowiada. Czyn nie jest przestępstwem za względu na brak winy.

Podobne prace

Do góry