Ocena brak

Co rozumiemy przez formę popełnienia przestępstwa?

Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011

Dwie podstawowe formy popełnienia przestępstwa:

  • formy stadialne

  • przygotowanie

  • usiłowanie

  • formy zjawiskowe

  • sprawstwo

  • współsprawstwo

  • sprawstwo kierownicze

  • sprawstwo polecające

  • podżeganie

  • pomocnictwo

Formy stadialne - stanowią rozszerzenie przedmiotowe karalności w stosunku do czynu opisanego w części szczególnej ustawy karnej. W każdym stadium formy stadialnej jest powiązanie z czynem zabronionym. Nie można oskarżyć za usiłowanie.

Formy zjawiskowe - podmiotowe rozszerzenie karalności w stosunku do osoby, która swoim zachowaniem w pełni wyczerpała znamiona czynu zabronionego. Nie każda z osób współdziałająca w przestępstwie musi oddzielnie zrealizować wszystkie znamiona przestępstwa.

Podobne prace

Do góry